Mindfulness

Mindfulness handlar om att ha ett accepterande förhållningssätt till livet. Koncentrera sig på det som sker här och nu- utan att värdera det som händer.

 

Mindfulness är ett sätt att acceptera känslor – våga möta det som är och vara nyfiken.

Mindfulness är inte bara att möta det positiva, det handlar lika mycket om att möta det som är svårt.

Mindfulness är en livslång färd längs en väg som sist och slutligen 
inte leder någonstans, blott till den du är.”
Jon Kabat-Zinn

 Med regelbunden mindfulness-träning tränar du dig på att fokusera på det som händer i nuet. Du mår bättre, du sover bättre och du fungerar bättre.

För mer än 30 år sedan skapade Jon Kabat-Zinn, PhD, vid University of Massachussetts – Medical Center, Worcester ett mindfulnessbaserat träningsprogram (MBSR) för kroniskt sjuka patienter. Programmet är inspirerat av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulnessträning under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården.

Mindfulness används också inom idrotten, i ledarskap, personalutveckling och skolan.

”Mindfulness utvecklar vi genom att förhålla oss som
opartiska vittnen till våra egna upplevelser.”
Jon Kabat-Zinn

Tio fördelar med Mindfulness

Dina värderingar, övertygelser och mål är grunderna för att välja och söka mening i livet. Mindfulness hjälper dig att:

  • Minska din stress och oro
  • Sova bättre
  • Fokusera på det väsentliga
  • Bli mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig
  • Bli mer kärleksfull och medkännande
  • Leva i balans och mer i nuet
  • Öka ditt tålamod
  • Öka din förmåga att möta svårigheter
  • Bättre kunna hantera smärta
  • Öka din livskvalitet
Du kan inte ta bort dina tankar men du kan vända fokus på något annat.


Läs mer
:

Områden

Forskning